Palatka Amateur Radio Club

Palatka Amateur Radio Club
PO Box 1802
Palatka, FL 32178-1802